Zhengzhou Jinghua Refractory Industrial co.,Ltd

Company address

jinghua road, xinmi ,zhengzhou ,china
zhengzhou 452385
China

Phone: 86-371-69801682

Fax: 86-371-69801681

Website: http://www.zzjinghua.com

SEND INQUIRY

Find us on Google maps

COMPANY DESCRIPTION
Supply all kinds of refractory material in glass industrial.
COMPANY ACTIVITY
Manufacturer
CATEGORIES